Teenused

jäätmekoodid

Meie poolt käideldavad jäätmed

17 01 01 – Betoon
17 01 02 – Tellised
17 05 04 – Kivid-pinnas